Rekonstrukce hotelu

Areál budov hotelu Blahoslavova č.p. 85 je nemovitou kulturní památkou a představuje nejsložitější stavební útvar bývalého ghetta s barokním jádrem z roku 1699. V průběhu staletí byl budoucí hotel Třebíč stavebně upravován a rozšiřován a koncem 20. století byl prakticky neobydlen a chátral.

V období 11/2008 až 06/2010 v rámci projektu „EA hotel Joseph 1699“ byl celý již zdevastovaný areál budov za přispění dotací z evropské unie rekonstruován se záměrem vybudování hotelu. Partnerem projektu je EuroAgentur Hotels & Travel a.s., generálním dodavatelem stavebních prací byla firma GREMIS s.r.o. a na financování se podílela Waldviertler Sparkasse von 1842.

Navzdory tomu, že během stavby hotelu došlo k několika nepříjemným překvapením pro všechny účastníky, byl harmonogram stavby dodržen. Muselo se na základě statických posudků bourat daleko více původního zdiva, než bylo předpokládáno, dvě zimy během nichž stavba probíhala byly velmi tuhé a na několik týdnů stavbu zbrzdily. Avšak za 18 měsíců po zahájení stavby, v květnu 2010 proběhla úspěšně kolaudace a od 1.7.2010 byl zahájen komerční provoz hotelu Třebíč.

Všem zúčastněným patří dík za to, že se vše stihlo i přes řadu těchto nepříznivých okolností. Nejlépe průběh stavby dokumentuje přiložená fotogalerie. Chcete se dozvědět více? Pak Vás jistě zaujme historie hotelu.