Mikve – židovská rituální lázeň

V nejstarší části historických budov hotelu Třebíč se nachází jedna z nejvýznamnějších památek třebíčského ghetta – židovská rituální lázeň, jejíž využívání k rituálním náboženským účelům datujeme mezi roky 1629 a 1699.  Je vytesaná ve skále a rádi ji  hostům hotelu ukážeme. Byla objevena během rekonstrukce budov hotelu Třebíč v roce 2010. Na její dno byla založena jedna z nosných zdí hotelu a v rámci rekonstrukce se podařilo původní vanovitý tvar mikve obnovit.

V české republice se jich z minulosti mnoho nedochovalo. Z historických rituálních lázní mikve se v Česku dochovalo několik, z nichž některé jsou turisticky zpřístupněné. Je to například v Boskovicích na Blanensku, kde byla náhodně objevena lázeň zasypaná uhlím. Po částečné rekonstrukci byla zpřístupněna turistům. Zasypaná mikve byla objevena také v historické části města při stavbě činžovního domu v Mikulově na Břeclavsku.

Dnes slouží v Česku svému účelu k očistné lázni dvě mikve – jedna v Praze (nachází se v sousedství Pinkasovy synagogy) a druhá v Brně. Vznikla ve sklepních prostorách domu na třídě Kapitána Jaroše patřícího židovské obci. Musela být vybudována nově, neboť žádná historická lázeň se v Brně nedochovala.

Níže připojené fotografie ukazují mikvi v době, kdy byla objevena, ještě s nosnou zdí, která byla v ní založena, dále foto mikve v zimě, kdy byla ve zdevastovaném objektu před rekonstrukcí zamrzlá a dnešní stav. Dále je připojena fotografie mikve, kterou v současnosti provozuje brněnská židovská obec.