Historické centrum Telče

Historické centrum Telče je od našeho hoteluTřebíči vzdáleno pouhých 35 km (autem 30 minut).

Historické jádro Telče bylo zapsáno v roce 1992 na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Telč vyrostla pravděpodobně v pol. 13. století na křižovatce dvou zemských cest. Je známé především překrásným náměstím s podloubími a průčelími a renesančním zámkem s bohatým dodnes dochovaným interiérem a s překrásným arkádovitým nádvořím.

„Moravské Benátky“, „perla Vysočiny“, „jezerní růže“, „kamenná báseň“, všechny tyto příměry patří Telči – šestitisícovému městu ležícímu na pomezí Čech a Moravy. Sgrafita a fresky na zdobených štítech měšťanských domů nezapřou italskou inspiraci a dodnes vyhlíží jako za svých nejslavnějších časů, za vlády pánů z Hradce. Podloubí a průčelí těchto domů byla v drtivé většině stavěna podle jednotného plánu.

Telč vyrostla pravděpodobně v pol. 13. století. Na křižovatce dvou zemských cest. Datum založení města je neznámé, ovšem již z počátku 13.století pochází nejstarší památka města pozdně románská věž sv. Ducha. V roce 1339 přešlo telčské panství z královských rukou na pány z Hradce. Ti přetvořili Telč na středověkou vodní pevnost, chráněnou rybníky, vodními příkopy, hradbami a branami. Renesanční pečeť vtiskl Telči Zachariáš z Hradce, nejvýznamnější osobnost její historie.

Zámek

Původní gotický hrad se proměnil v impozantní renesanční sídlo s bohatým dodnes dochovaným interiérem a s překrásným arkádovitým nádvořím. Povolaní italští umělci pomohli přetvořit gotické příbytky v úhledné domy se štíty a podloubím. Barokní dotváření města se realizuje za Slavatů a Liechtensteinů-Kastelkornů. V 17. a 18. století v Telči sídlil Jezuitský řád, který svými stavebními aktivitami rovněž přispěl k dnešnímu vzhledu města.

Věž sv. Ducha

49 m vysoká, pozdně románská věž z 1. pol. 13. stol. je nejstarší dochovanou stavební památkou města. Byla postavena jako věž strážná. Kostel sv. Ducha – gotický, původně románský kostel v sídle královského správce. Od roku 1922 patří českobratrské církvi evangelické.

Kostel sv. Jakuba

Založen současně s městem, roku 1386 vyhořel. Dnešní podoba je z 15. stol. Na 60 m vysoké věži přiléhající ke kostelu jsou dochovány dva zvony: Jakub a Marie.

Jezuitská kolej

Postavena v letech 1651 – 1655. Přízemí má křížovou klenbu, po zrušení řádu budova sloužila jako kasárna, po roce 1883 zde byla škola, muzeum, dnes sídlo střední odborné školy.

Radnice

Pravděpodobně dílo italského stavitele působícího ve službách Zachariáše z Hradce v 2. pol. 16. stol. Radnice vznikla spojením dvou gotických domů, nacházelo se zde i městské vězení.

Konvikt sv. Andělů

Stará sladovna, po příchodu jezuitů sídlo konviktu sv. Andělů, což byla škola chrámové hudby. Po zrušení řádu se konvikt stal obytným domem panských úředníků.

Kostel Jména Ježíš

Původně jezuitský kostel, dokončený v roce 1679. Barokní podoba zachována, atypická je orientace boční fasády směrem do náměstí.

Více o památkách UNESCO v Telči najdete na stránkách: http://www.zamek-telc.eu