Památky a zajímavá místa v okolí Třebíče

Region Třebíčska není znám jen památkami UNESCO, ale dalšími památkami, které stojí za zhlédnutí. je to zejména zámek a zámecké zahrady v Moravských Budějovicích, zámek v Náměšti nad Oslavou a v Budišově, krásné je taky historické centrum města Jemnice. Na této stránce připojujeme stručný popis některých těchto míst, které můžete navštívit v rámci ubytování v našem hoteluTřebíči.

Jaroměřice nad Rokytnou – zámek

Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn v rozsáhlý barokní zámecký komplex s farním kostelem sv. Markéty. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která přechází v přírodně krajinářský park. V zámku je instalace dobových interiérů s hodnotným zařízením a sbírkami. V zámku se nabízí návštěvníkům možnost výběru ze dvou prohlídkových okruhů, které zpřístupňují celou část zámku původně obývanou šlechtou. Třetí prohlídkový okruh zahrnuje prohlídku chrámu sv. Markéty. tel. 568 440 237, e-mail: zamek_jaromerice@wo.czwww.zamek-jaromerice.cz

Ubytování Vysočina

Náměšť nad Oslavou – zámek

Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, jehož jedna válcová věž se zachovala dodnes. Zámek byl přestavěn renesančně, později barokně upraven. Hradební kapli zdobí sochy a obrazy ze zrušeného kapucínského kláštera. Klenba zámecké knihovny má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. V zámeckých sálech je umístěna rozsáhlá sbírka nástěnných koberců z 16. až 19. století. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je známá chovem daňčí zvěře. Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620319, www.zamek-namest.cz

Ubytování Vysočina

Jemnice – historické centrum

Nejjižnější město okresu Třebíč, původně středověké královské horní město. Je tu kulatá románská věž kostela sv. Jakuba – nejstarší stavba na Moravě. A naopak nejmladší je mausoleum rodiny Pallaviciniů v neoklasicistním stylu. Židovská čtvrť v Jemnici přiléhá k jižní části náměstí a v době největšího rozkvětu mívala 31 domů, v současné době 25. Židovská obec v Jemnici patří k nejstarším v českých zemích – písemně zmiňována již v roce 1336. Důležitou památkou je židovský hřbitov. Vstup na hřbitov a do žid. čtvrti volný.

Budišov – zámek

Barokní zámek vznikl přestavbou původní vodní tvrze. Je v něm umístěn depozitář Moravského zemského muzea. Část sbírek je od roku 1991 přístupná veřejnosti. Kromě druhů charakterizujících faunu naší republiky zahrnuje obsáhlá kolekce exempláře ptáků, savců, obojživelníků, plazů a ryb z ostatních zoogeografických oblastí. tel. 568 875198 nebo 737 823 873

Ubytování Vysočina

Dalešický pivovar

Dalešický pivovar byl založen pravděpodobně již koncem 16. století. První písemná zmínka o něm se váže k roku 1609. V roce 1882 byl významně přestavěn na pivovar průmyslový. Takto fungoval do léta 1977, kdy byla dne 19. srpna uvařena poslední várka. Roku 1980 se zde natáčel kultovní film POSTŘIŽINY. Pivo vyráběné v pivovaru Dalešice se vaří podle tradičních receptur a na tradičním pivovarském zařízení. V letních měsících můžete využít možnosti exkurze a vidět výrobu piva na vlastní oči a ochutnat pivo v pivovarské restauraci. www.pivovar-dalesice.cz Tel./fax.: 568 860 942, tel.: 777 718 568

Ubytování Vysočina

Mohelno – Hadcová step

Hadcová step – rezervace teplomilných rostlin a živočichů vázaných na hadcové horniny s velkým obsahem hořčíku, jejichž chemické a fyzikální vlastnosti umožňují výskyt nanistických, neboli trpasličích forem rostlin. Mohelenská hadcová step je pro některé z nich nejsevernější lokalitou jejich výskytu v Evropě. V této rezervaci bylo popsáno kolem 60-ti nových druhů rostlinné i živočišné říše. Dvě naučné stezky – jarní okruh 3,5 km, podzimní 4 km.

Babylon – rozhledna

Rozhledna Babylon na Zeleném kopci u Kramolína (25 km od Třebíče) byla postavena roku 1831 hrabětem Haugwitzem. Stavba narušená dělostřeleckou palbou byla v roce 1866 opravena cihelnou nástavbou. Současně byla o jedno podlaží snížena. Původně měla výšku kolem 40 metrů. Otevřeno: květen-září v so, ne 14-17. Jiný termín po domluvě se správcem: Jaroslav Odstrčil, Kramolín 17, tel: 568 645 317

Ubytování Vysočina

Dukovany

Informační centrum jaderné elektrárny 675 56 Dukovany, tel. 568 815519, infocentrum.edu@mail.cez.cz www.cez.cz.  Špičková audiovizuální technika poskytuje návštěvníkům informace o energetice, využívání jaderné energie a o vlastní elektrárně. Otevřeno: denně kromě prvního pondělí v měsíci 9 – 16. Vstupné: žádné