Zahrady a zámek v Kroměříži

Vzdálenost od našeho hoteluTřebíči je 123 km (autem 1 hod. 20 min.).

Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 1998. Arcibiskupský zámek a podzámecké zahrady, nacházející se přímo v srdci města Kroměříže. Historie zámku sahá až do 12.st. Geometricky pravidelná a architektonicky povedená Květná zahrada, kterou nechal postavit v 17. st. biskup Karel II. Lichtenstein-Kastelkorn, je typ italské zahrady, v jejímž středu se nachází rotunda.

Zámek

Zámek přestavěný do své současné podoby po požáru v roce 1752 byl ke konci roku 1848 a začátkem 1849 místem shromáždění, kde odsouhlasili první demokratickou úpravu ve střední Evropě. Ačkoliv nerealizovaná ve své době, byla podnětným příkladem pro budoucnost. Zámek, jeho historické interiéry, obrazová galerie,, knihovna, salla terrena, Sněmovní a Manský sál společně se dvěmi zahradami se skládá z jedinečného celku, jehož zahrnutí v roce1998 do seznamu světového dědictví UNESCO jenom potvrzuje význam hlavních pamětihodností jako část světového kulturního dědictví.

Květná zahrada v barokním stylu

Podzámecká zahrada nacházející se hned vedle samotného zámku, jejíž původní smysl byl v tom, že fungovala jako zahrada nejen květinová, ale také zásobní zelinářská. Až v století 17.st. získala svou barokní podobu. Zahradu proměnilo v krajinářský park s živými ploty o dvě staletí dále, ve století 19. Celková rozloha 64 hektarů slouží k odvodnění řeky Moravy. Byla založena mimo městské hradby a byla postavena jak italskými tak místními mistry. Uprostřed zahrady vedou křížem krážem cestičky lemované květinovými záhony, přírodními bludišti, pěšinkami ozdobných keřů a stromů. Kolem fontán byla vztyčena osmihranná rotunda, bohatě zdobena obrazy a sochami. Jedna část zahrady je ohrazena kolonádou, lemovanou sochami. Podzámecká zahrada, která zde existovala z dob renesance, byla během staletí přestavěna v romantickém a klasicistním stylu. Poté k ní byly přidány zahradní stavby, vodní cesty a vzácné dřeviny.

Kolonáda

Uvnitř je galerie, skýtající za nepříznivého počasí možnost vydatné procházky, zdobena v nikách 44 sochami antických postav nadživotní velikosti a nad pilíři arkád 46 bustami, které vytvořili M. Mandík, M. Zürn a další.

Samotné město Kroměříž bylo založeno, jako tržní osada křížících se obchodních cest. V první čtvrtině 12. st. se stala majetkem olomouckých biskupů. Povýšena na město byla, až v druhé polovině 13.st. Město je dnes vyhledáváným cílem turistů, nejen díky zahradám a Arcibiskupskému zámku, ale i jako dějiště tradičních hudebních festivalů, konferencí, výstav, symfonií a kongresů.

Více o památkách UNESCO v Kroměříži najdete na stránkách: http://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/index.html