Lednicko-Valtický areál – historické centrum

Vzdálenost od hoteluTřebíči 95 km (autem 1 hod. 35 min.)

Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996. Celý komplex areálu je několik velmi pozoruhodných a z historického hlediska neskutečně cenných staveb. Nejvýznamější je nádherný zámek v Lednici, jehož prameny sahají, až do r. 1222. Plocha areálu je kolem dvou set padesáti kilometrů čtverečních a tvoří jej zámecké budovy, zahradní domky, dekorativní sochy, ale i rybníky a lesy. Zámek obklopuje náherný přírodní park.

Nepravidelný tvar území mikroregionu Lednicko-valtického areálu o rozloze 283,09 km2 sousedí na jihu se spolkovou zemí Rakousko a na západě s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava. Na severu a na východě tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje.

Zámek Lednice

Národní kulturní památka. Po složitém vývoji od gotické tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní podobu se dochovala poslední přestavba v historizujícím novogotickém slohu z let 1846-1858. Je dílem vídeňského architekta Wingelmüllera a jeho nástupce Heidricha. Interiér je zdoben kazetovými stropy, vyřezávaným obložením stěn a zárubní a samostatnými schodišti.

Jízdárna

V letech 1688-1696 byl podle projektu Fischera z Erlach západně od zámku vybudován monumentální komplex trojkřídlé stáje s jízdárnami, dokončený Martinellim. V současné době je nejstarší dochovanou částí zámku.

Skleník

Stavba skleníku zahájila roku 1844 poslední přestavbu zámku a se svou moderní železnou konstrukcí a polokruhovitou formou byla v tehdejší době mimořádně pokroková. Skleník je dlouhý 92m, široký 13m a vysoký 10m. Rostou zde subtropické a tropické rostliny.

Minaret

Minaret je nejstarší romantická stavba, nalézající se asi 1,5 km od zámku, v zámeckém parku. Stavbu nechal zbudovat Alois Josef I. podle plánů architekta Hardtmutha a byl postaven v letech 1797-1802 v maurském slohu. Má tři vyhlídkové ochozy a na nejvyšší vede 302 schodů. Spodní část má osm místností, bohatě zdobených na stropech, stěnách i podlaze orientálními ornamenty. Tyto práce patrně prováděli umělci z arabských zemí.

Lednické rybníky

Lednické rybníky patří k nejstarším rybničním soustavám na Moravě a od 15. století jsou trvale využívaly k chovu ryb. Tvoří je největší moravský rybník Nesyt (325 ha) a dále rybníky Hlohovecký (104 ha), Prostřední (48,5 ha) a Mlýnský (107 ha).

Zámek Valtice

Valtický zámek byl vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu, připomínaného již koncem XII. století. Hrad náležel rodu Seefeldů. Když panství později získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční zámek. Současnou barokní stavbu zahájil koncem XVII. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, vzdělaný a zcestovalý příslušník tohoto mocného šlechtického rodu. Valtice se staly hlavním rodovým sídlem vybudovaným za účasti předních architektů (F. Carrati, G. G. Tencalla, A. a K. Ernové, D. Martinelli, A. J. Ospel). Závěrečnou podobu dal zámku význačný rakouský architekt J. B. Fischer z Erlachu. Vznikl tak jeden z nejpozoruhodnějších barokních celků na Moravě.

Více o Lednicko-Valtickém areálu najdete na stránkách: http://www.zamek-lednice.info/