Kutná Hora – historické centrum

Vzdálenost od našeho ubytováníTřebíči – 105 km (autem 1 hod. 55 minut).

Bývalé královské město Kutná Hora si zaslouží post mezi historicky nejvýznamějšími městy České Republiky. Na Seznam kulturního dědictví UNESCO byl v roce 1995 zapsán chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci. Gotický chrám a kostel dochovaly svou urbanistickou strukturu stejně jako řada gotických, renesančních a barokních domů.

Historie Kutné Hory spočívá především v těžbě stříbra, kde je právem považována za pokladnici a klenot Země. Její dominantu tvoří řada architektonických slohů a pochlubit se může i historicky unikátními stavbami. Dlouhá historie tvořena významnými dějinnými událostmi tu na nás dýchá z každého koutu, domu i kostelu. Nedílnou součástí města bylo vinařství, ke kterému se v posledních letech navrací.

Gotický chrám a kostel dochovaly svou urbanistickou strukturu s řadou gotických, renesančních a barokních domů. Připomeneme i Vlašský dvůr později gotický měšťanský Kamenný dům, klášter řádu sv. Voršily, kostel sv. Jakuba a Jezuitská kolej.

V posledních 10-ti letech se podařilo díky dědictví UNESCO opravit mnoho domů historického jádra, při kterých není v plánu polevit, ale naopak, v nich pokračovat a odkaz našich předků v těchto památkách i nadále zvelebovat.

Za ojedinělý jev je považováno červené světlo v kostele sv. Jana Nepomuckého, pozorovatelný jen v květnu a červnu. V tu dobu vitráží okna prosvítají sluneční paprsky, které červeně osvělují obraz sv. Jana Nepomuckého, který na základě toho vypadá, jako by krvácel.

Starou kutnohorskou radnici zdobila bronzová deska z r. 1595, která říká: Kdokoliv z radních osob za řízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi se sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud boží.“

Neopomeneme i velmi známou Kostnici, kde jí vzhled daroval architekt J. Santini a podobu interiéru František Rintov.Umíte si představit bizarnější výzdobu, než lustr složený ze všech kostí lidského těla nebo dekorace z lidských lopatek a kyčlí? Je to zvláštní místo. Snad každý den sem autobusy svezou stovky kostlivců, kteří tu zvědavě chrastí z místa na místo a hledí udiveně na své vkusně porovnané kolegy. Takhle to vypadá pod rentgenem věčnosti. Kostnice je unikát.

Více o památkách UNESCO v Kutné Hoře na stránkách: http://www.kutna-hora.net/