Prodejní výstava obrazů Josefa Hrubeše

V letních měsících 2012 proběhla v našem hotelu Třebíč prodejní výstava obrazů Josefa Hrubeše. Josef Hrubeš se narodil v Třebíči, významném centru Českomoravské vysočiny, výtvarnému umění se věnoval od mládí spíše jako autodidakt, rozvíjející však svůj nesporný výtvarný talent pod soukromým vedením svého bývalého učitele, třebíčského akademického malíře Zdeňka Novotného.

Svými obrazy, naplněnými barevnou laskavostí, vzdává Josef Hrubeš, úctu a hold stejným dílem rodnému městu, jako jeho dnes již nežijícím původním židovským obyvatelům . Jiní pak zvlášť, protože oni byli tím určujícím prvkem, který po staletí vytvářel neopakovatelný, nostalgický půvab židovských čtvrtí a ghett, dnes však již – ke škodě nás všech – mizejících. V tomto prostředí v domě svého otce a děda, Josef Hrubeš žije a tvoří, inspirován kouzlem staletí, vyzařujícího z každého kamene, zákoutí, domu či uličky, stejně jako z malebného prostředí starého židovského hřbitova.

Josef Hrubeš se pravidelně od roku 1974 účastnil Okresních přehlídek ZUČ, v letech 1995, 1996 a 2000 participoval na třech kolektivních výstavách. Kromě toho, počínaje rokem 1997, uspořádal každoročně ve svém rodném městě jednu samostatnou výstavu.

Obrazy Josefa Hrubeše našly oblibu i v zahraničí a jsou zastoupeny v soukromých sbírkách a galeriích v Německu, Rakousku, Belgií, Anglií, Slovensku, Mexiku, USA a v Austrálii.