Houslista Václav Hudeček s manželkou

Naposledy v září 2020 se již po několikáté v našem hoteluTřebíčubytoval  světoznámý houslista Václav Hudeček s manželkou Evou. Bohužel, provoz hotelu je nyní v této těžké době velmi časově náročný a tak jsme se s manželi Hudečkovými nemohli tentokrát osobně setkat. Zanechali nám tento krásný pozdrav.  Děkujeme!!!

Poprvé byl u nás pan Hudeček ubytován již v říjnu 2010, kdy na koncertu, který se konal v zadní části židovské čtvrti za doprovodu špičkového komorního orchestru Musica Minore byly zahrány dvě snad nejpopulárnější díla z nepřeberné pokladnice vážné hudby – Vivaldiho Čtvero ročních období a Mozartovu Malou noční hudbu.

hotelovém salonku v galerii v přízemí tehdy probíhala tzv. secvičná – vážná hudba nádherně zněla celým hotelem – akustika byla naprosto unikátní. Ubytování se manželům Hudečkovým libilo a slibili, že při nejbližší příležitposti nás navštíví a opětovně se ubytují. Ze secvičné měli užitek i ostatní naši ubytovaní hosté, kteří se zaposlouchali do vážné hudby téměř na soukromém koncertě.