Třebíčský zámek a Muzeum Vysočiny

Zajímavé  informace o Třebíči můžete shlédnout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=3LAkjWYzR5s

Navštivte během ubytování v našem hotelu Muzeum Vysočiny Třebíč, které je jednou z hlavních muzejních institucí Kraje Vysočina. Jeho tradice spadá až do roku 1898, kdy vznikl třebíčský muzejní spolek. Na třebíčském zámku sídlí muzeum od roku 1945.

V rámci prostoru třebíčského zámku jsou pro návštěvníky připraveny čtyři trasy stálé expozice, které ilustrují bohatý sbírkový fond muzea.

1. trasa „Svět neživé přírody“ představuje sbírku mineralogickou, petrografickou a soubor tektitů. Zvláštní prostor je věnován unikátnímu souboru moravských vltavínů.

2. trasa „Svět portálů a bran“ navazuje na místní historickou tradici benediktinského řádu. Uvede návštěvníka do autentických prostor někdejšího kláštera a představí dějiny církevních řádů v Třebíči, krásu klášterní architektury i osudy duchovních ve 20. století.

3. trasa „Lidé-Místa-Osudy“ představuje příběhy lidí i míst zdejšího regionu. Vystaveny jsou nejcennější předměty z bohaté kunsthistorické, etnografické, botanické i zoologické sbírky a návštěvníci si mohou prohlédnout rovněž zajímavé ukázky orientálií a militarií. Zvláštní prostor je věnován silné tradici třebíčských betlémů.  Milovníci výtvarného umění jistě ocenění ukázky děl Albrechta Dürera, Karla Škréty či Jana Kupeckého. Expozice nabízí také nevšedním způsobem prezentované životní osudy básníků Vítězslava Nezvala a Jana Zahradníčka.

4. trasa „Valdštejnové na Třebíči“ přináší vůbec poprvé pohled na přítomnost rodu Valdštejnů v Třebíči. Zámecká expozice nahlíží především na život šlechty na přelomu 19. a 20. století. V rámci této expozice je představena i část jedinečné sbírky dýmek.

Muzeum Vysočiny Třebíč představuje návštěvníkům ve svých expozicích několik různých pohledů na dějiny i svět kolem nás. Zároveň každoročně nabízí zajímavé krátkodobé výstavy, programy pro školy a děti, je otevřeno badatelských aktivitám a pravidelně připravuje celorepubliková setkání muzejních pracovníků. Muzeum má své pobočky také v Jemnici (Muzeum Jemnice) a Moravských Budějovicích (Muzeum řemesel).