Městská věž

Městská věž při kostele sv. Martina je dominantou města Třebíče a je též dominantním prvkem výhledů na město z areálu hotelu Joseph 1699. Věžní hodiny jsou jedny z největších v Evropě – během ubytování v našem hotelu tedy hodinky nepotřebujete. Z ochozu věže je překrásný pohled na město. Věž původně vznikla jako součást městského opevňovacího systému.

Přesné datum neznáme, ale muselo to být někdy po roce 1335, kdy dal markrabě Karel (pozdější král a císař Karel IV.) Třebíči rozsáhlá městská práva zároveň s povinností obehnat město hradbami. První písemné zmínky o věži se dochovaly z počátku 15. století, kdy byla věž dostavěna po dnešní ochoz. Vpád uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 znamenal pro město Třebíč pohromu a zničena byla i horní část věže. Snaha uherských vojsk o její podkopání a rozbourání však ztroskotala na pevných základech a důkladně postavených zdech.

Věž původně stála zcela odděleně od kostela sv. Martina a ke spojení obou staveb došlo až v roce 1716 při rozsáhlé stavební úpravě Svatomartinského chrámu. V průběhu dalších staletí byla věž několikrát poškozena vichřicemi a požáry a došlo k řadě dílčích stavebních změn. K nejničivějším patřil požár v roce 1822, jemuž padla za oběť větší část města a ani věž nezůstala ušetřena. Její část nad ochozem byla zcela zničena a zřítila se do Hasskovy ulice. Pro nedostatek peněz byla zřízena jen nízká stanová střecha krytá šindelem.

Toto provizorium vydrželo až do roku 1862. Tehdy město přikročilo ke generální opravě věže, která tak získala v podstatě dnešní podobu. Práce provedl od března do července třebíčský stavitel Dominik Herzán a stavba byla završena 2. srpna 1862 o jejkovské pouti osazením pozlaceného kříže. Součástí rekonstrukce bylo i zřízení hromosvodu. Další dílčí opravy věže byly prováděny v letech 1905, 1936, 1956, 1967, 1976 a 1985. Byt, umístěný na věži v úrovni ochozu obýval hlásný, později nazývaný věžník. Posledním věžníkem byl pan Bohumil Čecháček. Vdova po něm bydlela na věži až do roku 1956.

V letech 1996-1997 provedla firma Archatt dle projektu firmy Kapucín opravu fasády, výměnu ciferníku věžních hodin a zejména pak vnitřní úpravy věže, které umožní bezpečný přístup veřejnosti na ochoz, odkud se nabízí unikátní pohled na město z ptačí perspektivy.

Celková výška věže od terénu po vrcholek kříže je 75 m a stavba je založena na půdorysu 11,5 x 11,5 m. Ochoz se nachází ve výšce 35 m, kříž nad makovicí je 4 m vysoký a otáčí se působením větru. Tento kříž je kopií korozí silně poškozeného kříže z roku 1862 a je dílem vladislavského kováře Pavla Jury.

Rozměry věžních hodin (průměr ciferníku 5,5 m, výška číslic 60 cm) je dle dostupných informací řadí na první místo na evropském kontinentu. Věž odjakživa patřila k nejznámějším městským symbolům. Zpřístupněním jejích vnitřních prostor a zejména vyhlídkového ochozu vytváří příležitost k tomu, aby se stala také jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí města Třebíče.