Cykloturistika na Vysočině v okolí Třebíče

V hotelu Joseph1699 jsou cyklisté vítáni.

Kola lze uschovat v uzamčené garáži, kde lze elektrokola i dobíjet. Můžete si zapůjčit nářadí na drobné opravy, poradíme Vám kam na výlet. Můžete si pobyt zpestřit i prohlídkou Třebíčských památek UNESCO, hotel je jejich součástí.  Vysočina kolem Třebíče je ideálním místem pro vyznavače cykloturistiky. Můžeme zmínit zejména údolí řeky Jihlavy včetně území kolem Dalešické přehrady a dále oblast typické vysočiny na sever a západ od Třebíče s velmi malou hustotou provozu na komunikacích a malebnými klikatými silničkami. Vzhledem k tomu, že tato oblast ještě není příliš turisticky známá, můžete se kochat krajinou bez toho, aby Vás někdo rušil.

Pro pěší výlety můžete využít informací ZDE.

Velmi prospěšné informace pro cykloturisty v Třebíči můžete získat na stránkách „Třebíč na kole“ a  další možnosti uvádíme níže:

Cyklotrasa č. 1: Za výhledy pod Klučovskou horu – 14 km

Nenáročný cyklovýlet po blízkém jihovýchodním okolí Třebíče, vedený jen mírně zvlněnou krajinou. Trasa nabízí jak dvě možnosti koupání, a sice ve vodní nádrži Markovka a v Lesním rybníku (Hodinovci) na úpatí zalesněného masivu Klučovské hory, tak i průjezd zdejšími poklidnými lesy a následně krásné výhledy na třebíčskou kotlinu. Z Třebíče vyjedeme od polikliniky po cyklostezce směrem na Slavice, u křížku za posledními zahrádkami odbočíme po nové cyklostezce doleva a vjedeme do Stříteže. Při příjezdu do Stříteže upoutá barokní socha sv. Jana Nepomuckého, na návsi se nachází památník obětem 1. světové války a krásná kaplička se zvoničkou. Před ní je umístěn památník Josefa Zvěřiny. Na konci vesnice směrem na Klučov je v parku pamětní deska obětem 2. světové války. Pod vsí vlevo stojí lípy a mezi nimi kříž postavený na památku zrušení roboty.

Za vsí směrem na Klučov stojí po levé straně kostel sv. Marka, který je kulturní památkou a na hřbitově u tohoto kostela stojí stará kostnice (márnice) z r. 1648. V nejnižším bodě Stříteže odbočíme doleva po asfaltové spojce až na křížení se silnicí II/351 směr Rouchovany, po silnici odbočíme doprava a přejedeme hráz vodní nádrže Markovka (možnost koupání). Asi po 1 km u posledních stavení Kožichovic odbočíme doprava, kde nás čeká zprvu asfaltová, později prašná cyklostezka. Prašná cesta se v lese napojuje na asfaltovou vrstevnicovou silničku, po ní se vydáme doprava úbočím Klučovské hory. Po cca 3 km příjemné cesty lesem se cesta napojuje na silnici Klučov-Třebíč. Po ní zabočíme doprava a dlouhým sjezdem s krásnými výhledy na Třebíč a okolní krajinu sjedeme až do Stříteže. Ve Stříteži se okruh uzavírá a do 2 km vzdálené Třebíče je možno jet buď přímo po státní silnici, nebo po cyklostezce, kterou jsme využili již na počátku výletu.
Možnosti občerstvení: Jezdecký dvůr Střítež, Řízkovna Střítež

Cyklotrasa č. 2:  Okolo Hošťanky  – 16 km

Velmi nenáročná trasa. Ze Slavic (kostel sv. Jana Nepomuckého) stoupáme kolem místního hřbitova k výraznému zalesněnému kopci Hošťanka, jež je pokračováním hřebene Klučovské hory. Hošťanka skrývá zajímavou lesní rezervaci s výskytem jedle bělokoré a tudíž je z toho důvodu oplocena, avšak přístupná. Na úpatí za Slavicemi se nachází též památný strom, třešeň ptačí. Dále se napojíme na státní silnici a sjíždíme k Výčapům (kaple sv. Cyrila a Metoděje, socha sv. Floriána, kaplička). Odbočíme na účelovou komunikaci a mezi poli a remízky dojíždíme do blízkých Mikulovic. Návrat okolo zdejšího koupaliště zpět na Slavice a do Třebíče.
Možnosti občerstvení: výletní hospůdka ve Slavicích, restaurace Morava ve Výčapech

Cyklotrasa č.3:  Račerovický okruh  –  15 km

Z centra města se vydáte západně proti proudu řeky Jihlavy kolem koupaliště Polanka. Po červené turistické trase projedete Řípov a pokračujete po červené do údolí řeky Jihlavy až k Padrtovu mlýnu u Sokolí. Zde je možnost odpočinout si a občerstvit se v příjemném prostředí. Za Padrtovým mlýnem přejedete řeku a pokračujete po žluté trase, která se na rozcestí Pod Besídkou stáčí vpravo a zavede vás do Račerovic. Pozvolna stoupáte na náhorní planinu, odkud se nabízejí pěkné výhledy do třebíčské kotliny ohraničené výraznou Zadní horou a Pekelným kopcem. Přes Račerovice dojdete po žluté značce do lesů Velká Dubinka. Na rozcestí Dubiny odbočíte na zelenou trasu a vrátíte se okolo rybníka Zámiše do Třebíče.

 Cyklotrasa č. 4:  Za konikleci na Alpskou vyhlídku  – 16 km

Z Třebíče na silnici II/360 přes Slavice Dále odbočíme na vedlejší silnici do malebné vísky Petrůvky (kamenné kříže, pomník padlým hrdinům, zvonička) a dále do Ostašova, nacházejícím se na jižním úpatí Klučovského hřbetu. V Ostašově dáme pozor na odbočení na polní cesty a přes mírné návrší se přehoupneme do mělkého lučního úžlabí s rybníkem Horákem, kde se vyskytují četné druhy vodního ptactva. Kousek nad rybníkem je unikátní lokalita výskytu konikleců černých, jež kvetou především v dubnu (přírodní památka Klučovský kopec).

A to již máme na dohled dominantu kraje, a to vysoký vysílač na Klučovské hoře (595 m n.m.). Na zdejších jižních loukách zvaných Alpská vyhlídka se můžeme zastavit, a pokud budeme mít štěstí na vhodné počasí, uvidíme na jižním obzoru vzácnou scenérii – výrazné alpské vrcholy Schneeberg a o něco západněji Ötscher, vypínající se odtud ve vzdálenosti více jak 160 km. Běžně bývá na východě vidět Pálava a samozřejmě blízké chladicí věže JE Dukovany. Rychlým sjezdem z vrcholu se dostaneme pro změnu na severní úpatí, odkud se otevírají hezké výhledy na blízkou Třebíč. Návrat přes Střítež (socha sv. Jana Nepomuckého, památník obětem 1. a 2. světové války, kaplička, památník Josefa Zvěřiny, pamětní deska akademického malíře Ing. Jiřího Dvořáka, robotní kříž) po komunikaci podél frekventované silnice II/360, anebo přes Slavice po cyklostezce.
Možnosti občerstvení: výletní hospůdka ve Slavicích, Jezdecký dvůr Střítež, Řízkovna Střítež

Cyklotrasa č. 5 Do lesů za Lipník  – 35 až 40 km

Z Třebíče směrem na Střítež. Projedeme Stříteží s jejími památkami (socha sv. Jana Nepomuckého, památník obětem 1. a 2. světové války, kaplička, památník Josefa Zvěřiny, pamětní deska akademického malíře Ing. Jiřího Dvořáka, robotní kříž) a míříme k výraznému zalesněnému hřebeni Klučovské hory. Tento vrchol s nadmořskou výškou 595,5 m je dominantou celého Třebíčska a vyskytuje se zde vzácný koniklec černající. Na úpatí odbočíme doleva na pohodlnou lesní silničku, která vede kolem hory po jejím severním úpatí a dovede nás do Klučova. Před prodejnou smíšeného zboží se nachází památník obětem 1. a 2. světové války. Odtud pokračujeme po silnici do Lipníka, kterému vévodí velký rybník a kostel sv. Jana Křtitele. Za vsí můžeme obdivovat památné stromy a velké množství rybníků. Pokračujeme lesem, kde uhneme ze silnice doleva na dlouhou lesní silničku, kde zhruba uprostřed polesí najdeme i pěkný lesní rybníček Babka s turistickou odpočívkou.

Návrat přes obce Odunec (rodiště akademického malíře Ladislava Babůrka) a Zárubice (možnost koupání v Zárubickém rybníku) opět na Lipník, a abychom nejeli tou samou trasou, můžeme se vydat přes Ostašov a Petrůvky (kamenné kříže, pomník padlým hrdinům, zvonička). Severozápadně od Petrůvek byly vytvořeny mokřady v nivě Štěpánovického potoka. Přejedeme hlavní silnici a odbočíme do, nám již známých, Slavic (kostel sv. Jana Nepomuckého) a po pohodlné cyklostezce se vrátíme do Třebíče.
Možnosti občerstvení: Jezdecký dvůr Střítež, Řízkovna Střítež, pohostinství v Klučově, hostinec v Lipníku, výletní hospůdka ve Slavicích

Cyklotrasa č. 6:  Kolem Dalešické přehrady – 10 km do Vladislavi, potom kratší okruh 26,9 km, delší 42,8 km

Trasa vás povede po stopách zatopených mlýnů a tajemných zřícenin někdejších středověkých hradů. Ve své době to byly mohutné stavby, dnes z mlýnů zbyla jen památka pod hladinou vody a z hradů pouhé kamenné ruiny plné tajemství… To vše můžete objevovat při cestě podél břehů Dalešické přehrady.

Z Třebíče směrem na Vladislav a okruh začnete v obci Vladislav a vydáte se směrem na jih po cestě do Číměře, odkud budete pokračovat po cyklostezce č. 5107, která vás provede krásnými zákoutími a okolo zřícenin až k silnici č. 399. Zde máte na výběr ze dvou variant. Pokud chcete kratší okruh odbočíte doleva, projedete po mostě přes Dalešickou přehradu a podél druhého břehu se vrátíte do Vladislavi. Za delším okruhem kolem celé přehrady vyrazíte doprava do obce Stropešín, kde za obcí odbočíte doleva a vydáte se ke zřícenině Čalonice. Odtud budete pokračovat po cyklotrase č. 5107 podél přehrady na hráz a do obce Kramolín. Za obcí si můžete udělat malou zajížďku (4 km) na rozhlednu Babylon. Když projedete Kramolín rovně, napojíte se na cyklotrasu č. 5108 a projedete přes obec Popůvky. Po levé straně se vám naskytne pohled na vzletovou dráhu a komplex budov vojenské letecké základny Náměšť nad Oslavou. Před Hartvíkovicemi pojedete rovně a najedete na cyklotrasu č. 5207, která vede přes obce Třesov, Kozlany, Koněšín a zpět do Vladislavi. Mezi obcemi Třesov a Kozlany se napojíte na kratší okruh, kterým se vrátíte do Vladislavi.

Cyklotrasa č. 7:  Ke hradu Sádek  – 20 až 30 km

Z Třebíče se vydáme opět směrem jižním po pohodlné cyklotrase směrem do blízké vesnice Slavice, kde uprostřed návsi stojí kostel sv. Jana Nepomuckého. Před Mikulovicemi můžeme odbočit na nedaleké přírodní koupaliště a pak přes tuto obec sjíždíme k vinařské obci Kojetice na Moravě. Kojeticím dominuje kuželovitý vrchol Sádek se stejnojmenným hradem, který je v současné době v rekonstrukci. V Kojeticích se nachází sportovní areál s koupalištěm a kurty, za areálem je veřejné tábořiště.

Doporučujeme ještě v obci odbočit na vrchol Sádku a navštívit zde známé vinařské centrum (restaurace, hotel, vinné sklepy, naučná stezka) s dalekým výhledem do okolí. Od křižovatky „Svatí Jáni“ (sochy dvou světců) míříme k Mastníku. Železniční přejezd je technickou zajímavostí – je to nejvyšší bod železniční tratě někdejší společnosti ÖNWB mezi Vídní a Berlínem (529 m n.m.). Z Mastníka sjíždíme do městyse Stařeč s dominujícím kostelem Sv. Jakuba a odtud se přes osadu Kracovice po polní cestě s pěknými výhledy vracíme do výchozího bodu u třebíčské polikliniky.
Možnosti občerstvení: výletní hospůdka ve Slavicích, hostinec v Kojeticích, sportovní areál u Kojetic (cca 1 km za obcí), Vinařské centrum Sádek, Stařeč (hostinec, restaurace, cukrárna)

Cyklotrasa č. 8:  Podhoráckem a Přírodním parkem Třebíčsko – 35 km

Tento tip představuje určitou (kratší) alternativu k č. 4. Přes Lubí se dostaneme opět do Ptáčova (přírodní památka Ptáčovský kopeček), ale zde se vydáme přímo na sever po polní cestě a míjíme několik památných stromů. V Trnavě (kostel sv. Petra a Pavla) odbočíme ke Kobylinci (přírodní památka s výskytem konikleců) a po polní cestě jedeme na Nárameč, kde se nachází torzo středověké tvrze a pěkná kaplička (kulturní památky). Okolo rybníků Gbel, Perný a Hodovský se dostaneme do Rudíkova. Dominantou obce je kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi a Boží muka (kaplička), která jsou státem chráněnou památkou. Dále pokračujeme po silnici do Hroznatína. Tato podhorácká víska je rodištěm armádního generála Ludvíka Svobody, hrdiny bojů na východní frontě a prezidenta republiky z let 1968-75. Odtud dojedeme až do okolí Svatoslavi, kde se stočíme na Benetice a po málo frekventované silnici zamíříme do lesů pod vrchol Jelení hlavy. Možnost odbočky k památnému Velkému Javoru. Poklidnou krajinou dojedeme opět do Trnavy a již známou cestou přes Ptáčov a okolo nádrže Lubí do Třebíče.
Možnosti občerstvení: hostinec v Trnavě, Rudíkov (hostince, bistro)

Cyklotrasa č. 9:  Za konikleci a k Velkému Javoru – 40 km

Trasa směřuje na sever od Třebíče a poznáme na ní typickou krajinu zdejšího Podhorácka – četné borovicové remízky a roztroušené shluky syenitových balvanů, to doplněné romantickými rybníčky. Přes hráz nádrže Lubí (možnost koupání, turistická odpočívka) dojedeme do místní části Ptáčov. Hned za touto osadou můžeme v jarním období obdivovat nádherné fialové květy konikleců velkokvětých (přírodní památka Ptáčovský kopeček, infotabule PP Třebíčsko). Poté překonáme údolí Klapůvky s několika starými chatami a směřujeme k Trnavě (kostel sv. Petra a Pavla) – zde opět výskyt konikleců na území přírodní památky Kobylinec.

Odtud se vydáme po polních cestách k Náramči a po silnici do městyse Budišova, na nějž nás již zdaleka upozorní výrazný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda s nepřehlédnutelnou korouhví na věži. V Budišově je možnost navštívit expozici vycpanin zvířat Moravského zemského muzea ve zdejším zámku. Přes typické Podhorácko se dále vydáme na Hodov a Oslavičku a vracíme se po silnici k Rudíkovu. Cca 200 metrů před rudíkovským nádražím lze odbočit k tzv. Raubířským kamenům – shluk obrovských balvanů s četnými průlezy, převisy a dalšími romantickými tvary ukrytými v hustém mlází. Již po vedlejší silnici zamíříme na Přeckov (přírodní památka Pazderna), Benetice a Horní Vilémovice. V této osadě sjedeme přes pastviny k další přírodní raritě – památnému Velkému Javoru, který je starý cca 600 let. Pomalu se vracíme do Třebíče přes lesy v okolí vrchu Jelení hlava, zde je v mělkém úžlabí pěkný lesní rybník s turistickou odpočívkou. Přes Budíkovice (koupaliště) se lesy vracíme k Třebíči.

Možnosti občerstvení: hostinec v Trnavě, restaurace a pohostinství v Budišově, Hospůdka U Lenina v Budíkovicích

Cyklotrasa č. 10: Třebíč – Moravské Budějovice a zpět   – 62 km

Jakmile vyrazíte z Třebíče, jako první se podíváte z rozhledny Na pekelném kopci na celou Třebíč a okolí. Její ocelová konstrukce je nápaditě obehnána dřevěnými čtverci. Vyhlídková věž má v sobě zakomponován i židovský symbol. Její půdorys připomíná Davidovu hvězdu. Sjedete z kopce a projedete přes Mastník a kolem Kojetic, kde si můžete zaplavat v koupališti, dojedete do Čáslavic.

V Moravských Budějovicích si prohlédnete netradiční barokní zámek, který vznikl přestavbou renesanční radnice a několika mešťanských domů. Pozorovat můžete zbytky sgrafitové výzdoby pod novější omítkou a figurální i ornamentální malby v interiérech. V zámku je umístěno muzeum řemesel, které dokumentuje historii zanikajících či zaniklých řemesel.

Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou s dominantní kupolí farního kostela sv. Markéty se řadí k nejrozsáhlejším k Evropě. Dobové interiéry a malby ilustrují vrcholné období baroka. Na zámku se kromě prohlídek pořádají kulturní akce, zámecké a svatební obřady či firemní akce, rauty a hostiny.

Dále projedete Lipníkem několika jezery a vrátíte se zpět do Třebíče.

Cyklotrasa č. 11:  „Třebíč – Jihlava“   – 42 km jeden směr

Výlet zahájíme u hlavního nádraží v Jihlavě, značená CT B 08 nás brzy přivede k řece Jihlavě a CT Jihlava-Raabs. Jedeme po proudu řeky, za Malým Beranovem po samostatné cyklostezce. Převážně samostatná CT sledující řeku a žel. trať pokračuje i za Lukami a poté Bítovčicemi. V Přímělkově údolí opustíme a přes mírné návrší se přehoupneme do údolí říčky Brtnice – již z dáli vidíme zříceniny hradu Rokštejn. Vystoupáme lesem k Panské Lhotě, dáme se vlevo a po silničce s minimálním provozem sjíždíme do Dolního Smrčného, přejedeme trať a most přes řeku a pokračujeme po proudu po levém břehu.
V obci Bransouze přejedeme most a trať až do Přibyslavic se držíme značení CT 162. Silnička nás dovede až do Čichova, podjedeme trať, trasa se nám trochu zavlní, odměnou bude sjezd do Přibyslavic. Opět se napojíme na CT Jihlava-Raabs, projedeme neuspořádanou zástavbou Petrovic, mineme Červený mlýn, za mostem vpravo a na prvním rozcestí opět vpravo, podél chat dojedeme až k rozcestí Padrtův mlýn a dále do vesničky Sokolí. Vystoupáme nad řeku a čeká nás příjemná CT mezi poli na dohled od Třebíče. Vrátíme se k řece, přejedeme most a přes příměstskou oblast dojedeme až do centra a následně k nádraží.

Cyklotrasa č. 12: „Jindřichův Hradec – Třebíč“  – 86 km jeden směr

Po této trase se budou střídat kopečky s údolími a zámky. Trasa je 86 km v jednom směru, takže je vhodná pro fyzicky zdatné cyklisty nebo sportovce a nebo jako vícedenní výlet pro rodiny s dětmi a milovníkům zámků.
Pokud nejste z Jindřichova Hradce, tak určitě stojí přidat místní zámek do plánu výletu. Je totiž třetím nejrozsáhlejším a jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů u nás. Jádro gotického hradu s válcovou věží se dochovalo dodnes. Určitě vás zaujmou vzácné malby nebo renesanční zahradní altán – rondel.
Cyklocesta bude začínat kolem jezera Vajgar a později kolem Ratmírovského rybníka. Nedaleko od obce Střížovice je hrad Rozkoš, kde si vaše dospívající děti určitě budou chtít udělat malou pauzu na svačinu. Vnější fasáda je zdobená pseudogotickými ornamentálními prvky a bosáží. Poté projedete mezi rybníky Hejtman a Hrádeček do obce Strmilov. V Olšanech si opět můžete udělat přestávku v jízdě a projít se okolo zámku stejného jména. Prohlídky s výkladem historie se konají po celý rok po domluvě na telefonu. Hned vedle je i přírodní park Česká Kanada. Svou cestu budete pokračovat přes Maršov a Sumrakov. Dalším bodem v trase je Dobrá Voda. Ano, odtud pochází.
Jakmile dojedete do historického města Telč obleženého třemi většími rybníky (Štěpánský, Ulický a Staroměstský), tak jste přesně v půlce cesty. Můžete si prohlídnout zámek a vyjít na rozhlednu a vydat se domů. Zámecké interiéry se pyšní krásnými dřevěnými kazetovými stropy, cennými sbírkami, dobovým zařízením a obrazovou galerií. Zámeckou zahradu zpestřuje arkádová kolonáda. Rozhledna Oslednice je mimo cyklostezku až za železniční tratí. Musíte zdolat 170 schodů pro krásný výhled na krajinu okolo Telče.
Na cestě do Třebíče vás čeká jen renesanční zámek Okříšky. Fasádu pokrývala sgrafita, která byla později překryta barokní omítkou. Postupem let prošel zámek úpravou v duchu baroka a empíru. Nyní prostory využívá úřad města pro obřadní síň, společenský sál nebo výstavní prostory.

Více se o cykloturistice a cyklotrasách na Vysočině v okolí Třebíče se můžete dovědět také na externích portálech:

http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/ceskomoravska-vrchovina/trebicsko/?radit=abc&f_limit=10&f_page=3

http://www.ceskehory.cz/cyklotrasy/trebic.html

http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/