Grafické listy Hynka Luňáka

Krásnou vzpomínku z Třebíče Vám může pomoci zprostředkovat grafický litografický list s motivy památek města, jejichž výstavku můžete shlédnout v kavárně hotelu Joseph 1699 v Třebíči.

Malíř Hynek Luňák, narozen 12. 4. 1926 v Praze, zemřel nedávno — v květnu 2014.

Jsme rádi a je nám ctí, že můžeme jeho díla vystavovat.

V letech 1937 — 41 studoval na reálném gymnasiu v Praze (kreslení prof. Ludvika Smrčková) a na vyšší průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici.

Od roku 1945 pracuje jako konstruktér nejprve u firmy MAS v Sezimově Ústí, pak u firmy Svit — Gottwaldov a od roku 1950 v Západomoravských strojírnách v Třebíči jako konstruktér punčochových pletacích automatů. Vlastní řadu patentů v ČSSR i v zahraničí a je členem konstrukční skupiny, která byla v roce 1962 vyznamenána Řádem práce. Stroj, který se svou skupinou vyvíjel v letech 1962 — 66, byl vyznamenán Zlatou medailí brněnského veletrhu.

Od roku 1956 je vysílán pravidelně na služební cesty do zahraničí, zejména do Itálie, kde má možnost seznámit se s uměleckými a historický mi památkami této země. Kromě cest služebních podnikl řadu soukromých studijních cest do Itálie, Anglie, SSSR, Polska, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Holandska, Belgie, NDR, Rakouska, NSR a Řecka.

V 50. a 60. letech se věnoval konstruktivistické malbě a kresbě s tematikou přístavů a lodí. Od počátku 70. let upřednostňuje kresbu tužkou a pastelem, v grafice techniku litografie. Je orientován na realistickou interpretaci vizuální a citové zkušenosti z krajiny doma a především v cizině (Vysočina, Krkonoše, Slovensko, Itálie, Anglie, Bretaň, Řecko, Izrael…). Trvalý zájem věnuje grafické tvorbě s náměty staré Třebíče (bazilika sv. Prokopa, renesanční domy, bývalé židovské ghetto). Nejzávažnější jsou jeho originální kreslířské a grafické parafráze s motivy antické architektury a imaginativních symbolů technického myšlení, svérázně evokující vyspělý evropský starověk (cyklus litografií Brány, Delfy, Ostrov krále větrů, Archimedova pevnost ad.).

Webové stránky : http://sweb.cz/Hynek.Lunak/

Informace k prodeji grafických listů obdržíte na recepci hotelu Třebíč.